Hot’s & Happening

Majlis Pelancaran Ads4Merchants @ TV3

YouTube Preview Image

Majlis Pelancaran Ads4Merchants @ TV1

YouTube Preview Image

 

Date: 24 November 2010

Venue: Ads4bucks HQ

Hak Cipta Terpelihara – LOT10 Group Ads4bucks 2010

Tidak dibenarkan mana-mana bahagian didalam blog ini digunakan oleh mana-mana pihak tanpa kebenaran pihak Admin, baik dalam bentuk menyalin, cetakan semula, elektronik, rakaman atau yang seperti dengannya.  Atau cara-cara lain, tanpa terlebih dahulu mendapat izin bertulis daripada Admin LOT10 Group Ads4bucks.

Comments are closed.